Shri Virshaiv Lingayat(Mali) Samaj Sangh, Pune.


ChairmanMr. Appasaheb Balu Vale
     (+91)9890500743
( Chairman )

Mr. Krishnat Baburao Adsul
     (+91)9970190972
( Vice-Chairman )

DirectorsMr. Dhondiram Pandurang Mali
     (+91)9527531637
( Director )

Mr. Rajaram Krushna Mali
     (+91)9922683911
( Director )

Mr. Shankar Mahadev Kore
     (+91)9028583335
( Co-Cashier )

Mr. Ramachandra Krushna Mali
     (020)27272806
( Director )

Mr. Sanjay Raghunath Mali
     (+91)8983452179
( Director )

Mr. Shivling Kallappa Mali
     (+91)9881734702
( Director )

Mr. Anil Laxman Damate
     (+91)9850499521
( Director )

Dr. Mr. Manish Shantaram Mali
     (+91)9224455442
( Director )

Vadhu-Var Suchak MandalMr. Maruti Shankar Mali
     (+91)9673611739


Mr. Dattatray Vishnu Mali
     (+91)9850755976


Registered Head Office :-
Shree Virshaiv Lingayat(Mali) Samaj Sangh Pune.
Sarvajanik Suvidha,P 122, Sector No.-26, Pradhikaran, Nigadi, Pune-411044.
Registration Number :- Maharashtra-1976/85/Pune.